Ni är alla av stor betydelse

Mina partners och sponsorer är en stor del av min satsning. Vi skapar tillsammans en stor trygghet inom mitt nätverk. Utan alla inblandade vore det omöjligt för mig att ägna all tid som behövs för att nå mina mål, tack till alla som möjliggör detta!

Partners

Mina partners hjälper mig genom att förenkla delar i min vardag så att jag helhjärtat kan satsa på golfen. Varje medverkan är värdefull och unik i sig, jag är oerhört tacksam över att just Ni är med och hjälper mig. För att se vilka mina samarbetspartners är, klicka här.

Sponsorer

Mina sponsorer är en betryggande del av mitt nätverk. Genom att de tror på mig och vad jag gör ger de mig trygghet och lugn i vardagen. Utan deras support skulle min satsning vara omöjlig!
För att se vilka som sponsrar mig, klicka här.

Delta i Birdieligan - bli en vinnare

Välj den kategori i Birdieligan som passar dig bäst. När du är med och deltar, bidrar och stöttar du samtidigt min satsning. Summan av antalet birdies jag gör på LET under 2018 multiplicerat med vilken kategori du deltar i avgör vilken summa du stöttar mig med. Läs mer här

Sponsra eller bli partner till mig

En trygg och god ekonomi är en förutsättning för att jag skall nå till toppen i golf. Vill du också bli sponsor eller partner. Läs mer här.